Отбелязване на Световния ден за борба със СПИН

01.12.2022

❗️ Отбелязахме Световния ден за борба срещу СПИН като проведохме две поредни неформални срещи с младежи от СУ „Никола Вапцаров“, с. Карапелит и СУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич. Насочихме вниманието им към проблемите на ХИВ/СПИН. 🤔☝️
🔴 Защото е важно да сме предпазливи.. Пазете себе си и другите❗️
🔴 Защото любовта е и отговорност… Животът няма цена❗️
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.