РЕЗУЛТАТИ - XVII Национален конкурс за дигитална графика и живопис „Моята България“

05.05.2022
Красотата на България, нейните силни символи и българският дух, са изразени в 87 творби пристигнали за участие в конкурса от 23 населени места от страната – гр.Горна Оряховица, гр.Добрич, гр.София, гр.Шумен, гр. Плевен, гр. София, гр. Ловеч, гр. Кюстендил, с .Тодор Икономово, общ. Каолиново, гр.Русе, гр. Разград, гр.Провадия, гр. Казанлък, гр.Стара Загора, гр. Крън, гр. Сопот, гр. Карнобат, гр. Бузовград, гр. Разград, с. Градинарово, община Провадия, гр. Варна, гр. Търговище, Велико Търново.
Младите творци са на възраст от 10 до 29 години, навършени към 31 декември 2022 г, разпределени в четири възрастови групи.
Класирането определи жури в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
1. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ – художник. Член на Съюза на българските художници. Твори в областта на живописта, рисунката, колажа, монументалните изкуства.
ЧЛЕНОВЕ:
2. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ– художник. Дигитален художник и дизайнер, рисува комикси, илюстратор на книги.
3. СТЕЛА СЛАВОВА – художник, преподавател по изобразително изкуство в СУ „Климент Охридски“, гр.Добрич, ръководител на Ателие „Стела и Дара“ към Младежки център – Добрич.
След като разгледа вълнуващите картинни послания, журито определи:
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /10-12 г./ :
Първа награда : Онур Севгин Сеид – СУ „Любен Каравелов“ – Добрич
Втора награда: Йордан Светославов Василев – СУ „Любен Каравелов“ – Добрич
Трета награда: Фатош Хюсеинова Мустафова – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Градинарово, община Провадия
Поощрителни награди:
Мария – Стефани Димитрова – Клуб „Компютър Арт“, към Младежки център – Добрич
Асен Костадинов Маринов – „Ах морето“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Градинарово, община Провадия
Теодора Желязкова Стоянова – СУ „Любен Каравелов“ – Добрич
Ксения Валериева Пейкова – ОДК – гр.Варна
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /13-15 г./ :
Първа награда : Магдалена Павлова Иванова – Клуб „Компютър Арт“, към Младежки център – Добрич
Втора награда: Борил Вергилов Панчев – ОДК – гр.Варна
Трета награда: Ния Викторова Цокева – Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – гр. Плевен
Поощрителни :
Александра Светлозарова Йорданова – СУ „Вичо Грънчаров“, гр.Горна Оряховица
Алекс Ивайлов Манов – Национална професионална гимназия па полиграфия и фотография, гр. София
Боряна Галинов Георгиева – СУ „Любен Каравелов“ –Добрич
Тонислав Владимиров Тончев – Национална професионална гимназия па полиграфия и фотография, гр. София
Соня Валентинова Генова – ЧПГ „Райко Цончев“ – гр.Добрич
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /16-18 г./ :
Първа награда: Йордана Галинова Михайлова – Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – гр.Търговище
Втора награда: Серкан Еролов Исов – Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – гр.Търговище
Трета награда : Десислава Николаева Димитрова –СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич
Поощрителни :
Мехмед Рашид Мустафа – Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – гр.Търговище
Мирела Мирославова Кенова – ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр.Кюстендил
Деяна Гълъбинова Гълъбова – Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография -гр. София
ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /19-29 г./ :
Първа награда : Симона Романова Карастоянова – Национално училище по пластични изкуства и дизайн “Академик Дечко Узунов” – гр.Казанлък
Втора награда: Ерол Сюлейдин Бошнак – Национално училище по пластични изкуства и дизайн “Академик Дечко Узунов” – гр.Казанлък
Трета награда: Георги Божидаров Ганев – Национално училище по пластични изкуства и дизайн “Академик Дечко Узунов” – гр.Казанлък
Поощрителни :
Християна Павлинова Георгиева – Национално училище по пластични изкуства и дизайн “Академик Дечко Узунов” – гр.Казанлък
Владимир Свиленов Живков – ЦПЛР – ОДК- гр.Ловеч
Отличените участници от гр.Добрич могат да получат своите награди в младежкия център на 11 май. Участниците от страната ще получат наградите си по пощенски път.
На 11 май в Младежки център – Добрич ще бъде експонирана изложба с най-добрите творби участвали в тазгодишното издание на конкурса.