Срещи с младежи

28.01.2022
☀️ В петъчния следобед, проведохме поредна среща с младежи и техните родители в квартал ,,Иглика‘‘ и улиците ,,Ралица”, ,,Чайка”, ,,Баба Парaшкева“. Запознахме младежите с планираните дейности по Проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“. Разменихме контакти и отправихме покана за участието им в събития, според потребностите и предпочитанията им. 👥👭
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.