Световен ден за борба със СПИН

01.12.2022

Информацията спасява живот – това беше днешната мисия на доброволците към Младежки център – Добрич. Информационната кампания, започна с тематична среща и разпределяне на екипите, които обходиха пет района в Добрич.
Важно е да бъдем съпричастни и заедно да се борим срещу разпространението на СИНДРОМА НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ!