Фолклорна среща I 24 – 26.11.2023 г.

27.11.2023

#ФолклорнаСреща.

Традиции, танци, звучене, усещане, темперамент и общуване са обединяващите точки в сферата на различните фолклорни области на България.

На поредната Фолклорна среща, реализирана от Младежки център – Добрич, гостуваха младежи от градовете – Пловдив, София и Добрич. Те споделиха с нас характерните за представените фолклорни области – танци, носии, музикални инструменти и традиции.

Посредством методите на неформалното образование, младите хора от различните етнографски области, обмениха знания и опит. Участниците успяха да провокират интереса на повече свои връстници към танците и двигателната активност.

Гостите от София, с хореограф Анелия Карчева, ни запознаха със Северняшката фолклорна област, една от най-големите по територия. Географски тя включва две подобласти – Дунавската хълмиста равнина (без североизточната й част – Добруджа) и Старопланинската система. Младежите приповдигнаха настроението на групата с Габровска ръченица, Видинско хоро, Гъмзово, хора от Голямо Бабино и др.

Пиринска фолклорна област, обособена около големите градове: Благоевград, Разлог и Банско, Гоце Делчев, Сандански, Петрич беше представена от клуба по интереси към Младежки център- Пловдив, с ръководител Виктория Попова . Младежите допълниха представянето си, с иновативна авторска хореография на самодейния клуб.

По време на събитието младите хора от Добрич представиха особеностите на фолклора на Добруджа, показаха характерните носии и разказаха за бита и традициите в този край. Хореографът Юрий Митев запозна гостите с някои традиционни добруджански хора

Фолклорната среща се проведе в обновената зала за танци по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

✅ Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, на Община град Добрич по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.