Изложбата „Васил Левски – революцията и свободата"

16.02.2023

Изложбата „Васил Левски – революцията и свободата” предизвика интереса на младежи от различни училища в нашия град, а днес я посетиха и потребителите от ДЦПЛУ гр.Добрич. Напомняме, че може да я разгледате във фоайето на Младежки център – Добрич до 24 февруари 2023г.
Изложбата се реализира в партньорство между Младежкия център и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. София.