Международен младежки обмен в Брюксел, Белгия

14.11.2023

Международен младежки обмен в Брюксел, Белгия!

Младежки център – Добрич обявява прием за активни млади хора, желаещи да участват в Международен младежки обмен в град Брюксел, Белгия в периода 28 януари – 01 февруари 2024 година!

Цели на обмена:

 • запознаване с младежките дейности като част от градоустройството;
 • повишаване на знанията на младите хора за организиране на социални дейности;
 • реализиране на проекти за включване и повишаване на участието на младежите от различни общности;
 • срещи с младежи от различни младежки организации в Брюксел – младежки центрове, ромски организации, социални предприятия.
 • Работен език – английски!

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да са на възраст между 15 и 29 г.;
 • да живеят в Добрич и региона;
 • да са мотивирани да участват активно в дейностите, част от програмата на обмена;
 • да са мотивирани да приложат придобитите чуждестранни знания и умения сред своите връстници;
 • да имат интереси в областта на младежката работа и организирането на младежки дейности;
 • познанията по английски език са предимство;
 • участието в дейности на Младежки център – Добрич е предимство;

Срок за кандидатстване: 28 ноември 2023 г. на следния линк:

https://forms.gle/xXbfiKcaYMX4T24T7

Кандидатствай само ако си сигурен, че ще можеш да вземеш участие в Международен младежки обмен в Брюксел, Белгия!

След одобрение, кандидатите ще получат допълнителна информация на посочения от тях имейл адрес.

Участник, който е потвърдил след одобрение, ако откаже да пътува, следва да възстанови направените за него разходи до момента!

Международният младежки обмен се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.