Международен младежки обмен в Копавогур ,Исландия

29.03.2023

През изминалата седмица се проведе международен младежки обмен по проект “Младежки център Добрич – Вашето днес” в Копавогур, Исландия. В него се включиха младежи от град Добрич и региона. Програмата, която ни бяха подготвили домакините беше богата и изключително полезна. Посетихме няколко младежки и социални центрове, различни младежки пространства, музеи и училища . Обменихме опит и добри практики в младежката работа и създадохме нови приятелства👫👫 .Това беше възможност за споделяне на интереси и представяне на различни обичаи в двете държави, както и възможност за планиране и осъществяване на бъдещи съвместни дейности.
✅Заедно за приобщаваща Европа!
Международните младежки обмени се изпълняват по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.