Международен младежки обмен в Тимишоара, Румъния

02.12.2023
Младежки център – Добрич обявява прием за активни млади хора, желаещи да участват в Международен младежки обмен в Младежки център Тимишоара, Румъния в периода 26 февруари – 01 март 2024 година!
Цели на обмена:
– повишаване на знанията на младите хора за организиране на доброволчески дейности;
– реализиране на младежки проекти в полза на местната общност;
– насърчаване активността и участието на младежите;
– осъществяване на контакт с младежи от Тимишоара, посещаващи местния младежки център.
Работен език – английски!
Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
• да са на възраст между 15 и 29 г.;
• да живеят в Добрич и региона;
• да са мотивирани да участват активно в дейностите, част от програмата на обмена;
• да са мотивирани да приложат придобитите чуждестранни знания и умения сред своите връстници;
• да имат интереси в областта на младежката работа и организирането на младежки дейности;
• познанията по английски език са предимство;
• участието в дейности на Младежки център – Добрич е предимство;
Срок за кандидатстване: 10 декември 2023 г. на следния линк:
Кандидатствай само ако си сигурен, че ще можеш да вземеш участие в Международен младежки обмен в Тимишоара, Румъния!
След одобрение, кандидатите ще получат допълнителна информация на посочения от тях имейл адрес.
Участник, който е потвърдил след одобрение, ако откаже да пътува, следва да възстанови направените за него разходи до момента!
Международният младежки обмен се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.