Младежка академия „Бъди активен“ | 08.12 – 09.12.2023 г.

09.12.2023
#Младежкаакадемия
Младежка академия „Бъди активен“ | 08.12 – 09.12.2023 г.
 
На 08.12 – 09.12.2023 г. се проведе двудневна Младежка академия „Бъди активен“. Ученици от ФСГ „Васил Левски“, СУ „Любен Каравелов“ и ПГ по туризъм „П. К. Яворов“ се впуснаха в академията със смели крачки. Бяха предизвикани да създават и проектират инициативи, да работят в екип и да подобрят комуникацията помежду си.
Благодарим на участниците, бяхте чудесни!
 
✅Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.