Младежки Обмен Германия – България | 23 – 27.10.2023 г.

27.10.2023
#МладежкиОбмен
Германия – България | 23 – 27.10.2023 г.
 
 Младежи от България и Германия съвместно използваха своята креативност в различни творчески Уоркшопове свързани с нашите традиции и обичаи. Изработиха си медальони с българска шевица символизираща мъдрост, безкрайност и щастие, наречена Космическа костенурка – древен прабългарски символ. Разучиха три български народни хора от различни етнографски области. Показахме им част от забележителностите на нашият град и областта. Цялата дейност завършихме с Livestreaming, предавано на живо в Facebook и Instagram.
 
✅ Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.