Младежки Обмен Исландия – България | 16 – 20.10.2023 г.

20.10.2023
#МладежкиОбмен
Исландия – България | 16 – 20.10.2023 г.
 
В Младежки център Добрич гостуваха младежи от Копавогур, Исландия.
Те бяха топло посрещнати от партньорите по проекта: ПГТ „Пейо Яворов“ и СУ „Любен Каравелов“, както и от Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост, където се запознаха със съвместните дейности между училищата и Младежки център – Добрич.
С вълнения бяха посрещнати и от местни и социални институции в града и методите и начините на работа с младежи в неравностойно положение.
 
✅ Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.