Неформални обучения СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол

15.03.2023

Отново посетихме град Вълчи дол и се срещнахме с нашите приятели от СУ „Васил Левски“. 🆒🥰
Отново имахме ползотворни срещи с младежите там, проведохме поредица от неформални обучения, в които разгледахме темите „Толерантност“, „Приятелството днес“, „Кариерно ориентиране“ и „Младежкото участие и младите хора“. ✌️✌️
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Събитията са част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.