НФО „Кариерно ориентиране“ | 06.11.2023 г.

06.11.2023

#НеформалноОбразование

Неформално обучение на тема „Кариерно ориентиране“ | 06.11.2023 г.

Опознаването на професиите, уважението към труда и значимостта на образованието са само част от темите, които дискутирахме и обсъждахме с младежи от 12 клас на ФСГ ,,Васил Левски“ и колеги трудови медиатори от Дирекция ,,Бюро по труда“ гр. Добрич, по темата ,,Кариерно ориентиране“. Колегите от Дирекцията запознаха участниците с новите програми за младежка заетост, начина и методите на кандидатстване по тях.

Участниците в обучението успяха да:

  • да надградят знанията си за кариерно развитие;
  • да познават и използват своите интереси, ценности, личностни качества и умения в процеса на своето кариерно развитие;
  • да познават стратегии и умения за търсене на работа;
  • да се запознаят с методите на обучения и предлаганите свободни работни места.

Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.