Неформално обучение „Общуване без агресия“

28.01.2023

На 27 януари се запознахме с младежите от СУ „Никола Вапцаров“, гр. Генерал Тошево и си поговорихме за агресията, насилието и тормоза в общуването.🤩🗣
Тормозът от връстниците в училище често се определя като „мълчалив кошмар“, защото много деца и младежи се срамуват да признаят дори пред родителите си, че са обект на тормоз. Агресията в училище е огледален образ на обществената агресия.👥
Чрез методите на неформалното образование и различни ролеви модели си отговорихме на въпросите: Какви са видовете агресия, как изглеждат профилите на „насилника“ и на „жертвата“ и към кого можем да се обърнем , ако станем жертва на насилие?🆘
Денят беше ползтотворен, защото успяхме да проведем и още няколко срещи:
☑️със здравният медиатор на Община Генерал Тошево
☑️с директора и екипа на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“
☑️с младежи от местната общност
Успяхме да планираме следващи дейности и с нетърпение очакваме тяхната реализация.🔜🆒
✅Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г..