НФО „Финансова грамотност“ | 06.11.2023 г.

06.11.2023
#НеформалноОбразование
НФО „Финансова грамотност“ | 06 ноември 2023 г.
 
Всяка една житейска ситуация, в която попадаме, като избор на университет, нова работа, покупка на жилище и много други, изисква от нас да вземем финансови решения.
Как да разпределим парите си – финансовата грамотност се превръща в основно умение, което човек трябва да притежава в 21-ви век.