НФО „Кариерно ориентиране“ | 15.11.2023 г.

15.11.2023

#НеформалноОбразование

 „Кариерно ориентиране“ | 15.11.2023 г.

Отново сме в полза на младите хора, които тепърва им предстои да навлязат на пазара на труда. Днес проведохме поредното неформално обучение на тема ,,Кариерно ориентиране“ с участници от ФСГ ,,Васил Левски‘‘.

Насочихме ги как да :

  • да познават и използват своите интереси, ценности, умения в процеса на своето кариерно развитие;
  • да се запознаят с методите на търсене на обучения и свободни работни места;
  • систематизират знанията си за кариерно развитие;
  • да усвоят умения за търсене на работа;
  • да напишат автобиография и мотивационно писмо.

✅ Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.