НФО „Приятелството днес“ | 14.11.2023 г.

14.11.2023

#НеформалноОбразование
„Приятелството днес“ | 14.11.2023 г.

Една прекрасна тема разисквана не веднъж за приятелството бе дискутирана и с младежи от ПМГ „Иван Вазов“.
✅Как преценяте истинското приятелство – по думите или по действията?
✅Използвате ли социалните мрежи за намиране на приятели?
✅Правите ли разлика между приятели и познати? и т.н.

✅Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г