Обучение за мултиплаери "Безопасен интернет"

09.02.2023

За тъмните страни на социалните мрежи и интернет пространството, плюсовете и минусите на виртуалното общуване и истинските неща в живота си поговорихме с младежите от 10-ти клас на СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево. Помислихме върху това как влияят устройствата, които са станали неделима част от ежедневието ни и дали възприемаме реалния свят или все по-често го заменяме с виртуалната реалност. Проверихме до колко сме се пристрастили към телефона. Обсъдихме обстойно темата за кибертормоза, за нашите реакции и начини да се предпазим в подобна ситуация. Разбрахме, че „фишинг“ не означава просто риболов, а опит за измама, който може да открадне нашата самоличност или да парите от банковите ни сметки. Откривахме дигитални отпечатъци и тяхното отражение върху сегашния и бъдещия ни живот. Проверявахме колко сигурни са паролите, с които искаме да се защитим. Споделяхме опит, влизахме в реални ситуации и дискутирахме въпроса за промяната, която винаги започва от самите нас.
✅ Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.