„Първи срещи с работодатели“ | 22.11.2023 г.

23.11.2023

#Инициативи

„Първи срещи с работодатели“ посещение в „Никос-Хранинженеринг“ ООД , гр. Добрич | 22.11.2023 г.

Изборът на професия има определящо значение за бъдещето на всеки млад човек. Основната цел на екипа на Младежки център – Добрич е да изгражда мост между местният бизнес и младежите, да им помага в избора на подходящо образование и работа, отговаряйки едновременно на желанията и интересите им, в съответствие с личностните им качества и възможности.

Поредното посещение на фирма в нашият регион, даде възможност на младежи от X и XI класове в ПМГ „Иван Вазов“ да придобият представа за целият процес на производство и реализация на продукция, известна в целия свят, каквато създават в „Никос-Хранинженеринг“ ООД. Посрещнаха ни с усмивки и готовност да отговорят на всеки въпрос, споделиха и какви качества, умения и компетентности, са необходими на всеки млад човек, проявяващ желание да стане част от тяхната фирма.

✅ Заедно за приобщаваща Европа!

Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.