Пътуваща изложба „Спасете почвата“ | 01 – 15.11.2023 г.

01.11.2023
#Изложба
Пътуваща изложба „Спасете почвата“ | 01 – 15 ноември 2023 г.
 
В Младежки център – Добрич гостува пътуваща изложба на движението „Спасете почвата“, с любезното съдействие на община град Добрич.
Редицата от 20 цветни пана разказва за почвата и световната доброволческа кампания за повишаване на информираността на гражданите за нея. Целта е да се събуди интересът на широката общественост към темата, а от там и да осигури по-широка подкрепа за предотвратяване на изчезването на живата, плодородна земя. Състоянието на почвата не е само земеделски или екологичен проблем. От почвата зависи достъпът на всички до храна, нейното качество, здравето ни, запасите от вода, климата и дори социалния мир.
По данни на Министерството на околната среда и водите около 85% от почвите в България са подложени на ерозия, което води до деградация. България е и една от 6-те държави, засегнати от суша по време на горещата вълна през миналото лято. Наскоро бе отбелязано най-ниското ниво на река Дунав от 100 години насам.
Изложбата вече е гостувала в Морската градина във Варна, в градина „Кристал“ в центъра на Столицата и Цар Симеоновата градина в Пловдив.
Движението „ Спасете почвата“ подкрепя усилията на правителствата по предотвратяването на деградацията на почвата чрез поддържането между 3 и 6 процента органично вещество в земеделската земя.
То на свой ред е подкрепяно от световни знаменитости и агенциите на ООН, включително Световната продоволствена програма, Конвенцията на ООН за борба с опустиняването и Програмата на ООН за околната среда.
Заповядайте!