„Практикум – Детско здраве“ | 29.11.2023 г.

15.11.2023

Старт на записванията!

Желание за участие може да заявите на следния линк: 
https://forms.gle/BC5m6N8jcZVB8Eqg7

Дата: 29 ноември 2023 година
Час: 10:30 часа
Място: Младежки център – Добрич

Събитието е безплатно! Местата са ограничени! Ще бъдете потърсени по телефон за потвърждение на участието си! Срок за кандидатстване – 27 ноември 2023 година.
По време на събитието са осигурени кафе пауза и обяд.
Обща продължителност – 3 астрономически часа

Обученията ще се водят от медицински специалисти в областта – Валентина Мутафчиева, мед. сестра, специалист здравни грижи и Дани Колева, акушерка, психолог, педагог, които представляват Амбулатория за групова практика за извънболнична помощ по здравни грижи „АБЕЛА – ВД“, град Варна.

✅ Програма за бъдещи родители се изпълнява по проект BGLD -1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.