Пресконференция Младежки център – Добрич | 26.10.2023 г.

26.10.2023
#Пресконференция
Младежки център – Добрич | 26.10.2023 г.
 
Днес 26.10.2023 г. в Младежки център – Добрич се проведе междинна пресконференция за постигнати резултати по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
✅ Целта на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежки център – Добрич;
✅Увеличаване на броя на предлаганите услуги според потребностите на младите хора;
✅Стимулиране на активното младежко участие и предлагане на разнообразни дейности;
✅Включване на различни възрастови групи;
✅Създаване на приобщаваща и безопасна среда;
✅ Подобряване на качеството на предлаганите услуги и дейности в Младежки център – Добрич.
На събитието присъстваха младежи, журналисти, както и представители на различни институции. Младежите разказаха за международните младежки обмени, в които са участвали и младежките инициативи, реализирани по проекта и последващата устойчивост по тях.
 
✅ Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.