Програма „За родители“

21.12.2023

#ПрограмаЗаРодители

В навечерието на най-светлия християнски празник Коледа, проведохме последна дванадесета среща от Програмата „За родители“. Темата този път бе „Детето и социалната среда. Адаптация в детската градина“

Наблегнахме на главната роля и отговорност на родителя в подготовката за процеса на адаптация и нагласа на детето в социалната среда и детската градина. Подхода за психическото и емоционално състояние на детето. Навиците на хранене, емпатия ,дисциплина, контрола и близостта на родителя с детето и неговата зона на самостоятелност.

Програмата „За родители“ включва 12 събития с цел развитие на умения за добро и отговорно родителство, възприемане на образованието, като ценност и превенция на отпадането от училище.

Обученията се водят от медицински специалисти в областта – Валентина Мутафчиева, мед. сестра, специалист здравни грижи и Дани Колева, акушерка, психолог, педагог, които представляват Амбулатория за групова практика за извънболнична помощ по здравни грижи „АБЕЛА-ВД“, град Варна.

✅ Програма за бъдещи родители се изпълнява по проект BGLD -1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.