Регионална младежка среща | 22-24.02.23 г.

23.02.2023

Младежки център – Добрич е домакин на Регионална среща с участието на активни млади хора от градовете Варна, Шабла и Добрич. Целта на обмена е да се даде възможност на младежи и хора, работещи с младежката общност от региона и страната да обменят опит и да планират бъдещи младежки дейности на регионално и национално ниво. 🆒👥
По време на обмена участниците изследват своя опит или преживяванията си от гледна точка на човешките права, позволявайки им да използват тези възгледи в своите ценности и вземане на решения. 💗
🔴 Темата за човешките права е основен фокус в Регионалната среща.
Правата на човека са като броня за всеки,от момента в който се роди. Те са абстрактни – като емоции. Те са като природата, тъй като могат да бъдат нарушени… Те ни предлагат уважение и изискват от нас да се отнасяме с уважение❗️
✅ Дейността се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес“, на Община град Добрич по програма “Местно развитие , намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.