Срещи-дискусии на тема "Дела трябват, а не думи"

20.02.2023

Поредица от срещи дискусии на тема “Дела трябват, а не думи” се реализираха през изминалата седмица в Младежки център – Добрич. Наши гости бяха деца и младежи от СУ “П.Р.Славейков”, ЕГ “Гео Милев” и СУ„Св.св.Кирил и Методий“! Обменихме факти и знания за Васил Иванов Кунчев, човек, личност и пример. Отброихме 150 години безсмъртие!