Световен ден за борба със СПИН | 01.12.2023 г.

01.12.2023
#Инициативи
Световен ден за борба със СПИН | 01 декември 2023 г.
 
В Световният ден за борба със ХИВ/СПИН, запознахме младежите от Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” с личната история на Весела Тотева, чрез филма “Доза щастие”. Това е един от първите български филми 🎞 разказващ за наркозависимите, които по статистически данни са половината от новорегистрираните случаи на СПИН. С тази инициатива целим да повишим информираността на младите хора и да насочим вниманието им в посока превенция на рисково за здравето поведение. Раздадени бяха информационни материали предоставени на Младежки център- Добрич от РЗИ – гр. Добрич.