Втори семинар на тема „Миграцията на птиците и възобновяемите енергийни източници“

17.03.2023

Втори семинар на тема „Миграцията на птиците и възобновяемите енергийни източници“, този път с участието на ученици от Клуб “Екология” при Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов“. Изключително интересно беше представена темата, от орнитолога Михаил Илиев към Българското дружество за защита на птиците. Той увлече младите хора, да се замислят по въпросите с огромна значимост: Опазва ли се биологичното разнообразие и нанася ли човекът със своята дейност щети?! 🦅 🦉🐦Говорихме за това с какви устройства се проследяват птиците, за “магистралата” – Виа Понтика преминаваща по въздух през територията на България, за защитените зони и възобновяемите енергийни източници. Семинарът се организира в партньорство между Младежки център – Добрич и Европа Директно Добрич.🐦