XVIII Национален конкурс за рисунка, дигитална живопис и графика ”Моята България”

04.05.2023
 
❗️ РЕЗУЛТАТИ ❗️
XVIII Национален конкурс за рисунка, дигитална живопис и графика ”Моята България”, жури в състав :
Председател:
1. Николай Тодоров – художник, завършил Национална художествена академия, специалност „Стенопис“ при проф. Димо Заимов.
Членове:
2. Венцислав Великов – художник, завършил Шуменски университет профил „Изобразително изкуство“, дигитален художник и дизайнер.
3. Стела Славова – художник – преподавател по рисуване в СУ „Св.Климент Охридски“, гр.Добрич и ЧЕУ „Леонардо да Винчи“, гр.Добрич, ръководител на Ателие „Стела и Дара“, към МЦ“Захари Стоянов“, гр.Добрич.
след като разгледа творбите, взе решение да присъди следните награди:
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
от 10 до 12 години
ПЪРВА НАГРАДА
Ивона Станиславова Богашева – СУ „Л.Каравелов“, гр.Добрич
ВТОРА НАГРАДА
Елица Иванова Генчева – Клуб “Компютър арт“ към Младежки център, гр. Добрич
ТРЕТА НАГРАДА
Мартин Стефанов Стоянов – СУ „Л.Каравелов“, гр.Добрич
ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ
Емил Емилов Добрев – СУ „В.Грънчаров“, гр.Горна Оряховица
Ема Анатолиева Апостолова – СУ „В.Грънчаров“, гр.Горна Оряховица
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
от 13 до 15 години
ПЪРВА НАГРАДА
Виктор Пламенов Попов – Школа по графичен дизайн към ЦПЛР – ОДК, гр.Варна
ВТОРА НАГРАДА
Милица Веселинова Милчева – Школа по графичен дизайн към ЦПЛР – ОДК, гр.Варна
ТРЕТА НАГРАДА
Мелис Левент Реджеб – ПГИИ “Джон Атанасов“, гр.Търговище
Велизар Златков Йорданов – СУ „Л.Каравелов“, гр.Добрич
ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ
Димана Диян Димитрова – Школа по графичен дизайн към ЦПЛР – ОДК, гр.Варна
Амелия Анищенко – Школа по графичен дизайн към ЦПЛР – ОДК, гр.Варна
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
от 16 до 18 години
ПЪРВА НАГРАДА
Моника Руменова Попова – ПГ “К.Фотинов“ – гр.Самоков
ВТОРА НАГРАДА
Соня Валентинова Генова – ЧПГ “Райко Цончев“, гр.Добрич
Жанет Валентинова Генова – ЧПГ “Райко Цончев“, гр.Добрич
ТРЕТА НАГРАДА
Никол Маркова Лозанова – ЧПГДН „Софт Уни Светлина“, гр.София
ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ
Радостин Йорданов Григоров – Клуб “Компютър арт“ при Младежки център, гр.Добрич
Десислава Николаева Димитрова – СУ „Св.Кл.Охридски“, гр.Добрич
Мирела Мирославова Кенова – ПМГ „Проф.Е.Иванов“ гр.Кюстендил
Мартина Стефанова Войчева – Компютърна школа “Вале“, гр.Хасково
Ния Викторова Цокева – НУИИ „П.Пипков“, гр.Плевен
ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
от 19 до 29 години
ПЪРВА НАГРАДА
Йордана Галинова Михайлова – ПГИИ „Джон Атанасов“, гр.Търговище
ВТОРА НАГРАДА
не се присъжда
ТРЕТА НАГРАДА
не се присъжда
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА
Михаела Николаева Димитрова – гр.Стара Загора