НФО „Финансова грамотност“ I 17.01.2024 г.

17.01.2024

#НеформалноОбразование

НФО „Финансова грамотност“ I 17.01.2024 г.

Къде е пресечната точка между ежедневие – мечти – финанси?! Умеем ли да планираме и разпределяме своите пари и за какво се разпределят данъците, които се спират от работната заплата? Отговорите търсихме с единадесетокласниците от СУ „Св. Кл. Охридски“.

Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.