Общуване без агресия | 06.03.2024 г.

07.03.2024

Неформално обучение „Общуване без агресия“,

СУ ,,Св.св. Кирил и Методий“ Добрич. | 06.03.2024 г.

Продължаваме темата за ,,Общуване без агресия‘‘ този път с младежи от СУ,,Св.св. Кирил и Методий“ Добрич.

Общуването без агресия изисква време за развиване на умения, които изискват търпение и подобряване на комуникативните умения на личността.

Споделихме лични преживявания и противопоставяме обидата срещу приятелската дума. Агресията в училище е огледален образ на обществената такава и правим всичко възможно да сме толерантни и приемащи недостатъците на околните.

Чрез методите на неформалното образование и различни ролеви модели си отговорихме на въпросите:

Какви са видовете агресия?

Как изглеждат профилите на „насилника“ и на „жертвата“?

Към кого можем да се обърнем, ако станем жертва на насилие?

Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се изпълнява по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.