Първи срещи с работодатели | 23. 01. 2024 г.

23.01.2024

#Инициативи

„Първи срещи с работодатели“ посещение в „Неопърл България” ЕООД , гр. Добрич | 23. 01. 2024 г.

Да помагаме в избора на подходящо образование и бъдеща професия, отговаряйки едновременно на желанията и интересите на младите хора е цел на екипа в Младежкия център. С дейност „Първи срещи с работодатели“ даваме възможност на младежите да се запознаят с местният бизнес, да открият възможности за реализация в родния си град. Днес гостувахме в „Неопърл България“ ЕООД, едно от най-успешните предприятия, част от германо-швейцарската група „Neoperl“, занимаваща се с производство на гъвкави съединения за вода. Модерната база и възможностите за професионално развитие в сферата на инженерната дейност бяха представени от г-н Андрей Михайлов пред група младежи учещи във Финансово стопанска гимназия „Васил Левски“. Благодарим за възможността да бъдем Ваши гости!

Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.