„Предизвикателства на младежката работа" | 26 – 29.03.2024 г.

29.03.2024

#ОбмянаНаОпитИДобриПрактики

„Предизвикателства на младежката работа” – о| 26 – 29.03.2024 г.

Поредната успешна емоционална и въздействаща дейност на тема „Предизвикателства на младежката работа“ – обменът за споделяне на опит и добри практики с младежи от Горна Оряховица, Варна, Тервел. Прекарахме заедно едни изключително активни обучителни дни , опознахме се, навлязохме в детайли в младежката работа по населени места, предизвикахме нашите участници да направят младежко проучване по няколко основни метода на тема ,,Какво правят младите хора в Добрич през свободното си време‘‘, обогатихме знанията и уменията си .Посетихме социалното предприятие ,,Чудната градина“, един пример за успешно сътрудничество за да покажем ,как с упоритост и постоянство следвайки една цел, можеш да си полезен на хора в неравностойно положение, без да очакваш нищо в замяна. Заредихме се с много усмивки, приятели, споделен практически опит, емоции, позитивизъм, благодарност, ценни контакти, много ентусиазъм и съвместни дейности в бъдеще. С нетърпение очакваме да се срещнем отново!

Заедно за приобщаваща Европа!

Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.