Списанието „Комикс джем“ – I и II част

15.02.2024

Списанието „Комикс джем“ – I и II част

След дълго рисуване и създаване на кратки истории в картини, участниците в клуб „Комикс“ при Младежки център – Добрич, днес държат в ръцете си списанието „Комикс джем“ – I и II част. Цялото съдържание, кориците и обработката на изданията са дело на младежите и техният ръководител, художникът Венцислав Великов!

Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.