„Толерантност“ и „Демокрация“ I 08.04.2024 г.

08.04.2024

#НеформалноОбразование

„Толерантност“ и „Демокрация“ I 08.04.2024 г.

Две неформални обучения реализирахме с младите хора от ПГ по Земеделие „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево. Говорихме за равенството и свободата – основните характеристики на Демокрацията! Какво разбираме под толерантност? Срещаме ли уважение и разбиране на чуждото мнение, проявяваме ли търпимост към другите? Заедно достигнахме до извода, че ние всички сме преди всичко хора, имаме равни права и е необходимо да се научим да ценим различията и да общуваме въпреки тях

Благодарим за гостоприемството!

Заедно за приобщаваща Европа! Дейността се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.