,,Да на толерантността – Да бъдем по-добри“

03.11.2022

Отново бяхме в село Присад и се срещнахме с нашите приятели там, за да реализираме младежката инициатива на Илиян Стефанов и Станко Станков. 🆒🔆
В младежкия им клуб вече има различни видове настолни игри🎲🧩♟ за пълноценно използване на свободното време. Целта на инициативата е младите хора да се занимават с дейности, които обогатяват техните знания и опит, допринасят за общочовешки отношения, за реално общуване и толерантност един към друг. 🫂👥💛
✅ Младежката инициатива се реализира в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

rpt

rpt