Кръгла маса на тема „Добри резултати при работа с младежи в риск в местната общност“

06.04.2017

На 06 април от 10:00 часа, в Младежки център Добрич се проведе кръгла маса по случай 8-ми април – Международния ден на ромите, на тема „Добри резултати при работа с младежи в риск в местната общност“.
В събитието участие взеха експерти, специалисти, младежки и здравни медиатори, младежки работници, ромски медиатори, представители на НПО, работещи с и за младежи в риск в местната общност от Общините Добрич, Добричка, Балчик,Ген. Тошево и Тервел. Всички те споделиха, че проблеми и трудности има, но са на лице видими и реални резултати от работата им с младежите в риск.
По време на кръглата маса младежки работници и ромски медиатори представиха добрите резултати при работата си с младежи в риск, в това число роми – дейности по проект BG06-102 “Младежки център Добрич – Вашето утре”. Взеха участие и младежи включили се в дейности на Младежки център Добрич и изразиха желание за бъдещо участие.
По повод 8-ми април от днес в Младежки център Добрич може да бъде разгледана и изложба “Бит и култура на ромите”. А на 07 април от 11:00 часа ще бъдат поднесени типични ромски храни и напитки.