Младежки обмен в Младежки център Добрич.

04.02.2017

В периода 04 – 07 февруари в Младежки център Добрич се провежда младежки обмен на тема ” Умения на креативното мислене”. В него участват младежи от Международен младежки център Стара Загора. Целта на обмена е да развие умения у младите хора да създават, да творят – да бъдат креативни. По време на сесиите се разглеждат въпроси като: Какво е креативност? Коя личност може да наречем креативна? Какво е креативно мислене? Креативни техники.
Обменът е структуриран като групово-динамичен тренинг с личностна насоченост. В основата на използваните обучителни методи е кръговият обучителен процес, при който се залага на обучение чрез опита (преживяванията). Други използвани методи са демонстрация, групова дискусия, презентация, работа в малки групи и др. Участниците могат да разчитат на интуицията и опита си, за да анализират алтернативни решения по време на изпълнение на различни роли, проучвания на случаи, дискусии, имитиране на истински ситуации (симулации) и др.