Информационен ден в град Русе

21.04.2017

Националната мрежа на младежките центрове по програма “Деца и младежи в риск” и Младежки център – Добрич се включиха в Петия информационен ден, провел се в Община Русе, организиран от Министерството на труда и социалната политика по програма “Гаранция за младежта”. Информационният ден се проведе на 21 април, а неговата цел бе младежите в региона, които не учат и не работят, да получат информация директно от представители на организации и институции на местно и национално ниво за възможности, свързани с обучение и заетост на младежи. За целта всяка организация имаше възможността да се представи на информационен щанд, на който бяха изложени информационни и рекламни материали. С цел подобряване на информираността сред младежите се предвиждат други подобни информационни дни в останалата част от страната.