Неформално обучение "Права, задължения, отговорности"

17.02.2017

Неформално обучение от поредицата срещи “Права, задължения, отговорности” се проведе на 17 февруари 2017г. в Младежки център – Добрич с лектор г-жа Албена Петрова.
Чрез дискусия и примери групата успя да достигне до определения за това кои са нашите права, в какво се изразяват нашите задъжения и за какво носим отговорности. В края на обучението младите хора разграничаваха права и правила, задължение и отговорност. Те проявиха желание да учатват и в бъдещи дейности на младежкия център.