Североизточна младежка среща - Търговище, Шумен, Добрич

09.03.2017

На 09 и 10 март 2017г. Младежки център – Добрич организира среща между младежи от Североизточна България с цел обмяна на опит и споделяне на добри практики. Срещата се проведе в Младежки център – Добрич, а участници бяха активни млади хора и работещи в сферата на младежките дейности от Търговище, Шумен и Добрич. Всички участници имаха възможност да представят себе си и конкретните дейности, с които се занимават, научиха повече за младежкия център в Добрич и неговите дейности, младежкото участие, кампанията “NO HATE”, човешките права. Също така бяха обсъдени и възможности за бъдещи дейности.
Това бе първата от поредицата три подобни Североизточни младежки срещи, втората от които ще се проведе на 16-17 март 2017г. с представтели на младежки организации от Русе и Силистра.