Неформално обучение "Детски труд" - продължение

27.09.2018

Темата за детския труд бе продължена по време на неформално обучение с млади хора от СУ “Климент Охридски” след края на летния работен сезон. Участниците споделиха своя трудов опит по време на лятото, обсъдиха предимства и недостатъци на заеманите от тях позиции. За съжаление се стигна отново до извода, че експлоатация на детски труд се среща при наемането на работа на лица под 18-годишна възраст. По време на събитието бе обсъдена и темата за доброволния труд в полза на обществото.