Мотивационна среща "Мисията е възможна"

23.03.2018

Мотивационна среща “Мисията е възможна” се проведе днес в Младежки център – Добрич. В нея взеха участие млади хора от Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” , ЧГТП „Райко Цончев“, ПМГ “Иван Вазов” и ЕГ „Гео Милев“ , както и г-н Йордан Йорданов – кмет на Община град Добрич, г-ца Лана Анцаридзе – Музикален театър “Дея” и ръководител на Клуб “Театър” при Младежки център – Добрич,г-н Слави Михов – собственик на аниматорска агенция, г-н Румен Куртев – актьор в ДКТ “Дора Габе”, Добрич. Всеки от гостите сподели своя опит и предизвикателствата на развитие по своя професионален път и отговори на въпросите на младежите. Според г-н Йордан Йорданов най-важно е младите хора да се борят и да не се отказват пред трудности. Трупайки опит по света, да го инвестират в родните си места, да бъдат част от промяната на България. Г-н Слави Михов се изказа в подкрепа на твърдението, че най-добре е да работиш това, което ти доставя удоволствие. Дори, когато липсват възможности, той създава такива. Липсата на работни места, го провокира да създаде своя собствена фирма за аниматори, в която “младите хора работят с него, а не за него”. Г-ца Лана Андзаридзе сподели, че образованието стои в основата на успешното развитие. В началото винаги има трудности, но успехът е постижим. Тя посъветва младите хора да изберат професия, която ги прави щастливи. Г-н Румен Куртев заяви, че няма значение къде си – важното е да знаеш какво искаш да постигнеш и да преследваш целите си. В края на срещата всички се обединиха от твърдението, че „Развитието ни зависи от това какви сме, а не от това къде живеем!“