Награждаване на победителите в конкурс за есе

19.12.2018

На 19-ти декември наградихме участниците във II Областен конкурс за есе на тема “Защо семейството е важно за всяко дете?”, иницииран и организиран от Младежки център – Добрич и фондация “Лумос”, България. Всички шестнадесет отличени есеисти получиха наградите си от жури в състав – Сашо Серафимов, председател на Дружеството на писателите в Добрич; Петранка Божкова, член на Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти; Мария Методиева, председател на Фондация “Св. Николай Чудостворец”; Снежана Ванкова, ръководител на Фондация “Лумос” за Област Добрич. Наш гост на събитието беше д-р Емилия Баева, зам.-кмет “Хуманитарни дейности” Община град Добрич, която поздрави участниците и раздаде наградите в първа възрастова група. Красив спомен за всеки един ще остане общата снимка, която запечата тяхната непринудена емоция.