Неформално обучение на тема "Експлоатация на детски труд"

11.06.2018

Работата е важна, за да живеят хората достойно. Правото на работа е човешко право, но трябва ли децата също да работят? Този и още подобни въпроси бяха обсъдени на 11 юни 2018г. по време на неформално обучение “Експлоатация на детски труд” в Младежки център – Добрич. 12 юни – Световен ден срещу експлоатация на детския труд, както и настъпващия активен летен работен сезон, в който участват младежите от град Добрич, бяха причина за събитието.
Участниците разшириха познанието си за понятието детски труд, посочиха се конкретни примери в обществото, бяха обсъдени правилата за започване на работа на лица под 18г. според Кодекса на труда. Младежките работници и младежите от СУ “Св. Климент Охридски” си пожелаха лято, изпълнено с емоции, обръщайки повече внимание на предлаганите условия на труд.