Неформално обучение "Финансова грамотност"

20.03.2018

Млади хора от Природо-математическа гимназия “Иван Вазов” участваха в неформално обучение на тема:”Финансова грамотност”, проведено на 20-ти март в Младежки център – Добрич.Какво е финансовата грамотност, каква е връзката й с благосъстоянието, защо е важна тя, осмислиха по време на обучението участниците. Те имаха възможността да съставят свой собствен финансов план с ясно планиране на семеен бюджет, следвайки стъпките за съставяне на бюджет и основните елементи на плана. Също така младите хора бяха запознати с кръговрата на парите, с необходимостта от спестяване и инвестиране – харчейки безразборно личните си финанси, без спестяване и инвестиции, няма как да постигнем мечтите и житейските си цели! Младите хора придобиха знания и умения за финансиране, които ще им помагат при вземане на финансови решения за ефективно управление на личните им финанси в бъдеще.