Конференция „Обществени нагласи към миграцията и подходи за европейска толерантност и недискриминация“

26.01.2018

Според международно проучване в България недискриминацията към мигрантите и необходимостта от повишаване на активното гражданство и толерантност в обществото е проблем. Представители на Младежки център – Добрич участват в конференция на тема „Обществени нагласи към миграцията и подходи за европейска толерантност и недискриминация“ , която се провежда в момента във ВУМ – град Варна. По време на конференцията се обсъждат какви са обществените възприятия към мигрантите в България и Македония. Представят се културните ценности и психологическите фактори, които формират възприятието на гражданското общество към други националности, както и ролята на младите хора, за изграждането на едно толерантно и недискриминиращо общество. Ще разберем каква е ролята на институциите при формирането на обществените нагласи към мигрантите и какво предлага България като дестинация за пребиваването им. Конференцията е част от планираните събития по проект „НОВИ ФОРМИ НА ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО В ЕРА НА МИГРАЦИЯТА“, който има за цел да стимулира в гражданското общество, във взаимодействие с институциите участващи в процеса на интеграция, по-активна роля в насърчаването на активното гражданство на мигрантите.