Неформално обучение на тема „Свобода и насилие“

13.11.2018

Младежките работници от Младежки център – Добрич проведоха неформално обучение в Професионалната гимназия по транспорт,обслужване и лека промишленост на тема “Свобода и насилие”. Чрез методите на неформалното образование се обсъдиха причините за проявата на агресия, свободното време на младите хора, техните навици и употребата на вредни за здравето им напитки.