"Подобряване на условията за младежка заетост в туризма"

15.03.2018

Представител на Младежки център – Добрич, заедно с младежи от града взеха участие в информационен ден по проект “Подобряване на условията за младежка заетост в туризма”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V – А Румъния – България. Водещ партньор по проекта е Община Каварна, а от румънска страна партньори са Университет “Овидиус”, Констанца и сдружение “Партньори 2000”, Калъраш. Проектът предлага професионално обучение по избрана от младите хора професия в областта на туризма, както и безплатен езиков курс по румънски език!