Да преобразим нашия свят:Програма за устойчиво развитие до 2030 г.

29.06.2018

Информационна среща, посветена на участието на гражданското общество в изработването и изпълнението на политиките за развитие се проведе на 29.06.2018г. от 10:00ч. в Младежки център – Добрич. Водещ на събитието бе Цветелина Нешкова от Българска платформа за международно развитие, която постави фокус върху Цели за устойчиво развитие на ООН 3, 4, 5 и 16, а именно: здравеопазване; качествено и приобщаващо образование; равенство между половете и овластяване на жените; мир, сигурност, справедливи и демократични институции. Николай Николов, младежки работник от Младежки център – Добрич, представи цел 3: “Добро здраве” и дейностите на младежкия център в това направление.
Често хората казват, че Целите са абстрактни, “добри пожелания”, но не виждат как могат да ги изпълнят. Осъществяването на Целите за устойчиво развитие може да се случи, когато ги извадим от бюрокрацията на ООН и ги превърнем в нещо, което ангажира всички хора. Обществата ги възприемат като документ, който международна организация е приела, правителствата са го ратифицирали, но ние трябва да му придадем значение в ежедневието на хората и да го превърнем в нещо много важно и полезно за техния живот. На информационния семинар се дискутираха и конкретни действия, които може всеки един от нас да предприеме.